ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2018
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Ο κλάδος της εστίασης χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πληθώρας επιχειρήσεων, διάσπαρτων σε όλη τη χώρα και αφορά τα καταστήματα στα οποία προσφέρεται ποικιλία φαγητών σε “καθισμένους” πελάτες και όπου η εξυπηρέτηση των πελατών γίνεται από σερβιτόρους (π.χ. εστιατόρια, ταβέρνες, κ.ά.). Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρού μεγέθους που λειτουργούν με τη μορφή ατομικής επιχείρησης.
Διαχρονική μείωση παρουσιάζει το μέγεθος της εγχώριας αγοράς εστίασης την τελευταία δεκαετία. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης την περίοδο 2008-2017 διαμορφώθηκε σε -7,8%. Ωστόσο, τα τελευταία έτη παρατηρείται αποκλιμάκωση του ρυθμού μείωσης, γεγονός που οφείλεται (ως ένα βαθμό) και στην αύξηση της τουριστικής κίνησης προς τη χώρα μας (αφίξεις αλλοδαπών τουριστών). Το 2017 η αγορά εκτιμάται ότι παρουσίασε μείωση κατά 2,2% έναντι του 2016.
Κυρίαρχη κατηγορία για το 2017 είναι τα καταστήματα που προσφέρουν μεσογειακή, διεθνή και ethnic κουζίνα (ποσοστό 29,8%). Σημαντική ποσοστιαία αύξηση κατέγραψε τα τελευταία έτη η κατηγορία “ταβέρνες, μεζεδοπωλεία, ψητοπωλεία” (2017: 28,1%). Η κατηγορία bistro, all day bar restaurants, καφεστιατόρια συμμετέχει με ποσοστό 21%, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 2015. Ξεχωριστή θέση έχουν οι πιτσαρίες και τα ιταλικά εστιατόρια. Το ποσοστό της κατηγορίας αυτής διαμορφώθηκε σε 10% το 2017. H κατηγορία των καταστημάτων Casual Dining, επιχειρηματικό concept το οποίο αποτελεί ενδιάμεσο ανάμεσα στα παραδοσιακά εστιατόρια και τα ταχείας εξυπηρέτησης (fast food), απέσπασε μερίδιο περίπου 11%.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
Η Ζήτηση για τις Υπηρεσίες Εστίασης
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα – Συναλλακτική Συμπεριφορά Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Κατάταξη Εταιρειών βάσει Κερδοφορίας
Η Εγχώρια Αγορά Εστιατορίων
Εξέλιξη του Συνολικού Μεγέθους της Αγοράς
Διάκριση της Εγχώριας Αγοράς
Μερίδια Αγοράς
Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
Η Αγορά Εστίασης των Η.Π.Α.
Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς
Συμπεράσματα - Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Τάσεις και Προοπτικές
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου