ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΛΑΣΗΣ - ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης 2013
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΛΑΣΗΣ - ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Ο κλάδος διέλασης αλουμινίου αποτελείται από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων για τα δεδομένα της εγχώριας αγοράς.Το κυριότερο προϊόν που προέρχεται από τις βιομηχανίες διέλασης αλουμινίου είναι το αρχιτεκτονικό προφίλ, από το οποίο κατασκευάζονται τα κουφώματα αλουμινίου. Επιπλέον, τα τελευταία έτη αρκετές επιχειρήσεις επέκτειναν την παραγωγή τους σε προϊόντα για φωτοβολταϊκά συστήματα. Ορισμένες εταιρείες αναπτύσσουν έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Η εγχώρια παραγωγή προϊόντων έλασης αλουμινίου αποτελείται από ελάχιστες βιομηχανίες, το δε μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής εξάγεται σε διάφορες χώρες.
Η συνολική εγχώρια παραγωγή προϊόντων διέλασης αλουμινίου (σε τόνους) εμφάνισε αξιόλογους ρυθμούς ανάπτυξης μέχρι και το 2007. Ωστόσο, την πενταετία 2008-2012 κατέγραψε πτώση με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 10%. Η μεγάλη πτώση της ζήτησης μετριάσθηκε τη διετία 2011-2012, από νέα ζήτηση για προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Η εγχώρια παραγωγή προϊόντων έλασης αυξήθηκε την περίοδο 1995-2007 με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 6%, ενώ τη διετία 2008-2009 εμφάνισε μικρή υποχώρηση. Αντίθετα, την περίοδο 2010-2012 η παραγωγή κατέγραψε σημαντική άνοδο, λόγω αυξημένης ζήτησης για εξαγωγές.
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Γενικά Χαρακτηριστικά του Αλουμινίου - Παραγωγική Διαδικασία
Ανακύκλωση Αλουμινίου
Θεσμικό Πλαίσιο – Κοινοτικές Οδηγίες
Ζήτηση των Προϊόντων Έλασης – Διέλασης Αλουμινίου
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Αλουμινίου
Λοιποί Παράγοντες που επηρεάζουν τη Ζήτηση
Η Προσφορά των προϊόντων Έλασης – Διέλασης Αλουμινίου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου Διέλασης Αλουμινίου
Περιγραφή Καναλιών Διάθεσης Προϊόντων Διέλασης Αλουμινίου
Διαφημιστική Δαπάνη των Επιχειρήσεων
Εξέλιξη Πωλήσεων Επιχειρήσεων Διέλασης Αλουμινίου
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Διέλασης Αλουμινίου
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Διέλασης Αλουμινίου
Κατάταξη Εταιρειών βάσει Κερδοφορίας
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου Έλασης Αλουμινίου
Πωλήσεις Επιχειρήσεων Έλασης Αλουμινίου
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Έλασης Αλουμινίου
Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
Η Εγχώρια Αγορά προϊόντων Έλασης – Διέλασης Αλουμινίου
Εγχώρια Παραγωγή
Εξωτερικό Εμπόριο
Εμπορικό Ισοζύγιο
Εγχώρια Αγορά των Προϊόντων Έλασης – Διέλασης Αλουμινίου
Στοιχεία Διεθνούς & Ευρωπαϊκής Αγοράς Αλουμινίου
Γενικά Στοιχεία του Κλάδου Αλουμινίου Διεθνώς
Παγκόσμια Παραγωγή Αλουμινίου -Αλουμίνας
Παγκόσμια Παραγωγή και Κατανάλωση Αλουμινίου και Προϊόντων Έλασης
Γενικά Στοιχεία του Κλάδου Αλουμινίου στην Ευρώπη
Παραγωγή Αλουμινίου στη Γερμανία
Συμπεράσματα Τάσεις και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Οικονομικά Αποτελέσματα – Πιστοληπτική Ικανότητα/Συναλλακτική Συμπεριφορά
Τάσεις και Προοπτικές