ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2017
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Στον κλάδο των διαμεταφορών δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν είτε ως απλοί διαμεσολαβητές μεταφορικού έργου, είτε ως πλήρως καθετοποιημένες εταιρείες. Αρκετές επιχειρήσεις του κλάδου παρέχουν και άλλες υπηρεσίες προς τους πελάτες τους (αποθήκευση, οργάνωση και παρακολούθηση αποθεμάτων, συσκευασία, διανομή κ.α.).
Η αξία της αγοράς των υπηρεσιών διαμεταφοράς (δηλαδή τα έσοδα των επιχειρήσεων που προέρχονται μόνο από τις υπηρεσίες διαμεταφοράς, χωρίς να περιλαμβάνονται έσοδα από παρεπόμενες δραστηριότητες), ήταν ανοδική την περίοδο 2001-2008, σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 8%. Στη συνέχεια, η αξία της αγοράς κατέγραψε πτώση επί μια πενταετία, τάση η οποία ανακόπηκε το 2014 καθώς σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 4%. Η ανοδική πορεία της συνολικής αξίας της αγοράς συνεχίστηκε και τα επόμενα έτη, με το 2016/2015 να σημειώνει αύξηση 5,8%%. Περαιτέρω αύξηση προβλέπεται και για το 2017.
Σχετικά με την κατανομή της αγοράς ανά μεταφορικό μέσο, σημειώνεται ότι ο οδικός τομέας εξακολουθεί να κυριαρχεί στον κλάδο, αποσπώντας μερίδιο της τάξης του 60% το 2016. Ακολουθούν οι θαλάσσιες μεταφορές με 17%, οι αεροπορικές με 14,5%, οι σιδηροδρομικές με 5,5%και οι μικτές με 3%.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Περιγραφή Δραστηριότητας
Θεσμικό Πλαίσιο

Η Ζήτηση για Εμπορευματικές Μεταφορές
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση

Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Γεωγραφική Κατανομή Επιχειρήσεων του Κλάδου
Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου
Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κατάταξη Εταιρειών βάσει Κερδοφορίας

Η Εγχώρια Αγορά των Διαμεταφορών
Εξέλιξη του Μεγέθους Αγοράς
Πρόβλεψη Αγοράς
Συσχέτιση Κλάδου Διαμεταφορών και ΑΕΠ
Κατανομή της Αγοράς ανά Μεταφορικό Μέσο
Μερίδια Εταιρειών
Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο

Οι Εμπορευματικές Μεταφορές σε Διεθνές και Ευρωπαϊκό Επίπεδο Υποδομές και Δίκτυα Μεταφορών σε Διεθνές Επίπεδο
Εμπορευματικό Μεταφορικό Έργο στην Ε.Ε.
Κυριότερες Επιχειρήσεις Διαμεταφορών Παγκοσμίως
Παγκόσμια Κατάταξη Επιχειρήσεων Διαμεταφορών
Συμπεράσματα Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Τάσεις και Προοπτικές

-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου